EDOPS Document Office

DMS + Projektovanje i razvoj + ERP

EDOPS Document office je složeni informacioni sistem koji obuhvata DMS (upravljanje dokumentacijom), projektovanje i razvoj i ERP (planiranje poslovnih resursa). On vam nudi fleksibilno, proširivo i skalabilno rešenje za upravljanje dokumentacijom koje podržava životni ciklus dokumenta u celosti – od nastanka, pa sve do odlaganja u arhivu i njenu kasniju eksploataciju. Podrška višejezičnosti programa omogućava lako komuniciranje poslovnih objekata iz različitih zemalja.

Saznajte više

Document Office moduli

FIN - Finansijski modul

Cilj postojanja ovog modula je upravljanje finansijama na najefektivniji način u smislu ostvarenja što većih profita.

Saznajte više

SCM - Nabavka

Modul nabavke je fokusiran na praćenje i unapređenje procesa nabavke kao i eliminisanja problema zaliha i iskorišćenja resursa.

Saznajte više

CRM Sistem

U cilju upravljanja odnosa sa klijentima, nudimo Vam CRM sistemsko rešenje. Neka se Vaši klikenti osećaju posebno.

Saznajte više

MAT - Magacinsko poslovanje

Kompletna evidencija prijema i skladištenja robe u magacin, stanja na zalihama, otpremanja robe, popis robe uz pomoć bar kod čitača…

Saznajte više

SD - Prodaja i distribucija

Modul prodaje i distribucije omogućava evidenciju finansijskog prometa, rashoda, finansijskog knjigovodstva i analiziranje rezultata.

Saznajte više

PRO - Proizvodni modul

Proizvodni modul prati celokupno poslovanje proizvodnog procesa od ulaska sirovina u preduzeće, sve do proizvodnje gotovog proizvoda.

Saznajte više

PIS - Pisarnica

Pisarnica je važan segment poslovanja preduzeća obzirom da podrazumeva arhiviranje i upravljanje celokupnom dokumentacijom.

Saznajte više

HR - Ljudski resursi

Sa ovim modulom omogućavate lakše praćenje rada u realnom vremenu, nebitno na kojoj ste lokaciji i upoređivanje poslovnih rezultata.

Saznajte više

INF - Infrastruktura

Ovaj modul omogućava preciznu evidenciju nabavke, praćenje kretanja osnovnih sredstava, preciznu evidenciju o korišćenju vremena rada.

Saznajte više

ACC - Računovodstveni modul

Ovaj modul podrazumeva integraciju sa računovodstvenim programom koji preduzeće već koristi u cilju preglednijih informacija i podataka.

Saznajte više

QMS - Upravljanje kvalitetom

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Saznajte više

ACT - Praćenje zadataka

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Saznajte više

EDOPS DMS Sistem

Document management system

DMS (Document Management System) je sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom i on prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem, tako da se dalja razmena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj DMS sistema je ušteda vremena i novca.

Primena DMS sistema ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće svakodnevno upravlja. Advokatske kancelarije svakodnevno upravljaju velikim brojem dokumenata i za njih je DMS sistem od velikog značaja, iako se ne smatraju velikim preduzećima.

Saznajte više

ERP

Enterprise Resource Planning

Šta dobijate primenom ERP sistema?

Celokupno poslovanje na jednom mestu
Bezbedno elektronsko poslovanje
Poslovanje produktivnosti
Maksimalne uštede vremena i novca

Bez Edopsa

Sa Edopsom

Poslovanje u realnom vremenu

Brza i laka pretraga podataka

Kvalitetnije upravljanje podacima i procesima

Bezbedno čuvanje e-dokumenata

Pristup podacima sa udaljene lokacije

Mogućnost višejezičnosti

Tehnička podrška 24/7

Obuka korisnika

Elektronska pisarnica

Jedinstveno programsko rešenje za poslovanje svih preduzeća. Bilo da imate mali ili veliki biznis, ili se nalazite na više lokacija širom sveta, Elektronska pisarnica Vam može pomoći da sa bilo koje lokacije upravljate Vašom dokumentacijom.

Programsko rešenje Elektronske pisarnice podrazumeva upravljanje celokupnom dokumentacijom preduzeća u elektronskom obliku.

Pored dokumentacije koja je izvorno nastala u papirnom obliku, unutar Elektronske pisarnice moguće je primanje, upravljanje i čuvanje elektronske i elektronski potpisane dokumentacije u skaldu za Zakonskim propisima.

Saznajte sve o mogućnostima i funkcionalnostima ovog programskog rešenja, pogledajte šta pokazuju istraživanja, kao i šta kažu naši dugogodišnji korisnici.
Saznajte više

Advokat Expert

Specijalizovani program Advokat expert je namenjen kompletnom radu jedne advokatske kancelarije. Ono što je specifično je njegova jedinstvenost na tržištu softvera. Naime, on obuhvata integraciju DMS-a i ERP-a, odnosno evidenciju celokupne dokumentacije (uključujući i elektronski potpisan dokument), kao i praćenje svih radnji u postupku tj. poslovnih procesa.

Saznajte više

Želite da unapredite Vaše poslovanje? Pozovite nas odmah!

Tehnička podrška 24h

Kontaktirajte nas

Više of 15 godina iskustva

Kontaktirajte nas

Stotine zadovoljnih klijenata

Kontaktirajte nas

Poslednji tekstovi sa našeg bloga

Partneri i saradnici

Za 15 godina poslovanja, možemo se ponosno pohvaliti svojim zadovoljnim partnerima i klijentima

Godine rada na različitim projektima podrazumevale su integraciju i partnerstvo u cilju maksimalne prilagođenosti korisnicima i njihovim potrebama. Smatramo da je partnerstvo ključ uspeha, jer zajedno možemo više.

Comments are closed.